První mýtus...

Skutečně dokáže majitel nemovitosti najít kupce stejně rychle a efektivně jako realitní kancelář?

Vytvořit smysluplnou prezentaci nemovitosti je možné i bez součinnosti s realitní kanceláří. Řada lidí vládne jazykem a navíc má dostatek obchodních zkušeností a tak velmi dobře ví, co především je třeba v takové prezentaci zdůraznit, co všechno případné zájemce bude zajímat. Tito lidé samozřejmě dokážou vytvořit takový popis nemovitosti, že na dnešním trhu, kde drtivě převažuje nabídka nad poptávkou, zaujmou každého případného zájemce.

  • Pro všechny ostatní klienty je tu realitní makléř.

Řada lidí je v dnešní době vybavena kvalitními fotoaparáty a má mnoho zkušeností s pořizováním fotodokumentace interiérů, a to včetně respektování pravidel Home Stagingu, řada lidí má i zkušenosti s úpravou digitální fotografie a tak pro ně není problém připravit prezentaci nemovitosti tak, aby skutečně zaujala. 

  • Pro všechny ostatní klienty je tu realitní makléř.

Řada lidí má takový rozhled a zkušenost na realitním trhu, že dokáže na základě důkladné srovnávací analýzy správně a s jistotou nastavit nabídkovou cenu své nemovitosti. Nemůže se jim proto stát, že cenu nastaví zbytečně nízko a výsledkem obchodu tak bude suma mnohem menší, než dovoluje realitní trh. Nemůže se jim ani stát, že nastaví cenu příliš vysoko, o nemovitost nebude za takových podmínek zájem, dlouhodobou prezentací za postupného snižování ceny nemovitost zevšední a nakonec se stane „neprodejným ležákem“.

  • Pro všechny ostatní klienty je tu realitní makléř.

Řada lidí zná realitní servery i možnosti tiskové inzerce a dokáže velmi přesně vyhodnotit, kam všude prezentaci nemovitosti umístit a za jakých podmínek a také jak s prezentací následně aktivně pracovat tak, aby v krátké době oslovila všechny případné zájemce, a to rychleji a lépe, než všechny podobné nabídky jiných nemovitostí.

  • Pro všechny ostatní klienty je tu realitní makléř.

Řada lidí má pružnou pracovní dobu a dostatek volného času, který může věnovat prohlídkám své nemovitosti přesně v době, kdy to bude případným zájemcům vyhovovat. Dokáže také odhadnout a vyhodnotit kdo je a kdo není skutečným zájemcem, takže nemovitostí se nebudou procházet ani „tipaři“, hledající cokoliv, co není přibité či přišroubované, ani „realitní turisté“, ani makléři realitních kanceláří, předstírající zájem. 

Pro všechny ostatní klienty je tu realitní makléř, který se postará nejen o vše výše popsané, ale zařídí i mnoho dalších jednotlivostí tak, aby prodej probíhal na základě všech jeho znalostí a zkušeností co nejrychleji a nejvýhodněji ve prospěch klienta.

Vůbec nepochybujeme o tom, že si někteří lidé dokážou prodat svoji nemovitost sami a že jsou s výsledkem transakce nakonec spokojeni, ale příliš často se na trhu setkáváme s opačnými výsledky, s rozčarováním a zklamáním majitelů nemovitostí a proto takový postup nemůžeme doporučit. 

Skutečně práce realitní kanceláře končí nalezením kupce?

Chápeme, že řada vlastníků nemovitosti nebo nezkušených realitních makléřů považuje okamžik, kdy se objeví kupující za úspěšný konec realitního obchodu, jenže tím ve skutečnosti obchodní případ naopak teprve začíná. A úspěch může být ještě hodně vzdálený. Prodávajícího i kupujícího může v průběhu obchodu potkat mnoho různých nepříjemností. Nástrah je celá řada. Jen namátkou…

Co znamenají všechny ty termíny a poznámky v listu vlastnictví?

Jak napravit případné chyby v katastru nemovitostí?

Co když je nemovitost zatížena věcným břemenem? Co když je dokonce zatížena exekucí? Bude anebo nebude platná uzavřená kupní smlouva?

Co když pozemek pod nemovitostí nepatří majiteli nemovitosti?

Co když dům nemá příjezdovou cestu?

Co když garáž, která stojí na pozemku u rodinného domu, není zapsána v katastru nemovitostí? Je to problém anebo není?

Je dvacet let starý členský podíl v bytovém družstvu součástí společného jmění manželů, když je veškerá dokumentace družstva vedena jen s jedním z nich? Musí v takovém případě podepsat příslušnou smlouvu o převodu oba manželé? A když tak neučiní, je příslušná smlouva platná anebo není?

Co když je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví a majitel podílu opomene nabídnout ostatním vlastníkům ke koupi svůj podíl? Co když je v podílovém spoluvlastnictví jen část převáděných nemovitostí?

Jak jsou ošetřeny převody peněz a jejich výplata, aby obě strany obchodu, prodávající i kupující, měly jistotu zdárného ukončení obchodu? Jaké jsou možnosti? Je rozdíl mezi notářskou úschovou, advokátní úschovou a úschovou v realitní kanceláři?

Jak je pamatováno na zaplacení daně z převodu nemovitosti?

Co dělat, když katastr nemovitostí přeruší nebo zastaví řízení o vkladu vlastnického práva? Co když katastr nemovitostí návrh zamítne?

Zdánlivě jednoduchý realitní obchod se dokáže zničehonic proměnit ve velmi složitou transakci, se kterou může mít obtíže i advokátní kancelář, pokud se nespecializuje na realitní trh a nemá v tomto směru dostatek praktických zkušeností.

Přesto nepochybujeme o tom, že celá řada lidí má dostatečné právní povědomí i všechny nezbytné předpoklady k tomu, aby se s úspěchem vyrovnali se všemi případnými komplikacemi a prošli úskalími realitního trhu bez zbytečných ztrát.   

Pro všechny ostatní klienty je tu realitní makléř, který vyřeší všechny případné problémy a v součinnosti s advokátní kanceláří se postará o kvalitní smluvní dokumentaci, na základě které nerušeně proběhne požadovaná realitní transakce.

Skutečně jsou s realitními kancelářemi jenom problémy?

Tak jako v každém jiném oboru je kvalita služeb, poskytovaných realitními kancelářemi různá.  Na jedné straně existují realitní kanceláře, které poskytují svým klientům nadstandardní nebo dokonce špičkový servis, na druhé straně je jistě možné narazit na realitní kanceláře, jejichž počínání budí významné rozpaky či pochybnosti. Našly se, zejména v minulosti, i realitní kanceláře, které používaly podvodné praktiky. To všechno ale jistě není a nemůže být důvodem, proč odmítnout službu jako celek a vykročit vlastní cestou, spojenou s obrovskými riziky. Jen je nutné věnovat dostatečný čas a úsilí hledání a výběru té správné realitní kanceláře.

Doporučujeme Vaší pozornosti reference na makléře realitního systému AVAREAL.