Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti – pro větší jistotu našich klientů.


Pro případ profesního pochybení nebo omylu na straně akciové společnosti RHINOCEROS, zaměstnanců této společnosti nebo kteréhokoliv realitního makléře systému AVAREAL, které samozřejmě nemůžeme úplně vyloučit, je uzavřena s pojišťovnou GENERALI pojistná smlouva o škodovém pojištění profesní odpovědnosti za škodu.

Pojištěným je nejen akciová společnost RHINOCEROS, ale také všichni realitní makléři, spolupracující se společností na základě mandátních smluv.
Pojištěným předmětem činnosti je výkon realitní činnosti s územním rozsahem po celé České republice.


Limitem pojistného plnění je částka 5.000.000 Kč.

.