Naše smlouvy

Při veškerém našem jednání a chování si zakládáme na maximální průhlednosti a transparentnosti. Proto jsou naše smlouvy přesné, jednoduché a bez skrytých problémů. Naši klienti tak mají zajištěnou maximální právní jistotu v jakékoliv fázi jednání. Při samotné realizaci prosazujeme výrazně individuální přístup, jenž se nejlépe přizpůsobí přáním a potřebám klientů. Tak vám zaručujeme nejen nejvyšší výnos a rychlost, ale i tolik potřebnou jistotu.

Naše smlouvy jsou připravovány advokátní kanceláří ve spolupráci s makléřem projektu. Můžeme proto zaručit, že nalezneme optimální řešení vám přesně šité na míru.


Prohlédněte si aktuální nabídku nemovitostí
V přílohách naleznete kompletní typové vzory smluv.

Zde najdete poučení ve smyslu zákona ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Na tomto místě je k dispozici zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla - li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele, včetně příslušného formuláře.

Naše smlouvy