Etický kodex AVAREAL

Realitní makléř a obchodní partner AVAREAL

 • jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy a platným právním řádem  České republiky. 
 • svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta, mezi svými klienty nečiní rozdílu z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných. 
 • nesmí v rámci své činnosti užívat nekalých, klamavých a agresivních  obchodních praktik
 • nesmí poskytovat nepravdivé údaje či údaje samy o sobě pravdivé, ale způsobilé uvést klienta v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byly užity a přimět tak klienta koupit/prodat předmětnou nemovitost. 
 • nesmí opomenout sdělit klientovi všechny důležité údaje, jež by mu měly s přihlédnutím ke všem okolnostem daného případu být známy; za opomenutí se považuje též uvedení důležitých údajů nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem. 
 • nesmí uvádět jako přednost své nabídky práva, která vyplývají klientu přímo ze zákona. 
 • nesmí při své činnosti vědomě zneužít nepříznivé situace klienta. 
 • nesmí vytvářet dojem, že klient nemůže opustit jeho provozovnu nebo místo, kde jsou nabízeny služby makléře nebo obchodního partnera, bez uzavření smlouvy. 
 • nesmí v rámci své činnosti uvádět při prezentaci svých služeb slova „gratis", „zdarma", „bezplatně" nebo slova podobného významu, pokud klient musí za službu vynaložit jakékoli náklady, s výjimkou nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku služeb. 
 • nesmí opakovaně činit klientovi nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 • nesmí osobně navštívit klienta v jeho bydlišti, ačkoli ho klient vyzval, aby jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 • je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. 
 • spolupracuje s ostatními realitními makléři a obchodními partnery, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř nebo obchodní partner druhého realitního makléře či obchodního partnera úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

Vybírejte z nabídky nemovitostí po celé ČR, nebo prodejte či pronajměte svou nemovitost v realitním systému AVAREAL.