Co se stane po vložení nabídky

Prvním důležitým krokem je vyplnění formuláře na www.avareal.cz, případně zavolání na bezplatnou telefonní linku call centra 800 107 777. Operátorka neprodleně zpracuje všechny vaše informace a předá je do 60 minut realitnímu makléři podle místa působnosti a specializace makléře.

Realitní makléř do 24 hodin kontaktuje majitele nemovitosti s nabídkou bezplatné

1. Kontaktujte nás

2. Uděláme nezávaznou konzultaci
3. Vytvoříme nabídku
4. Prodáme vaši nemovitost

a nezávazné konzultace. Jedná se o čistě informativní schůzku s řadou informací o realitním trhu obecně a případných zvláštnostech ve vztahu k regionu nebo typu nemovitosti. Makléř posoudí faktický stav nemovitosti, určí reálnou tržní cenu, seznámí majitele nemovitosti s poptávkou po podobných nemovitostech a upozorní ho na veškerá úskalí, spojená s prodejem nemovitosti. Schůzka zabere 60 až 90 minut času.

 V případě zájmu makléř seznámí majitele nemovitosti s různými variantami smluvního vztahu, s právy a povinnostmi, která z takového smluvního vztahu vyplývají.

Vytvoření nabídky

V případě oboustranného zájmu o další spolupráci dojde k uzavření zprostředkovatelské smlouvy.  Dojednáme podmínky prodeje nemovitosti, stanoví se aktuální prodejní cena a dohodne se strategie prodeje.

Realitní makléř vykoná podrobnou prohlídku nemovitosti a zhotoví fotodokumentaci.  Klient pak realitnímu makléři předá veškerou potřebnou dokumentaci. Realitní makléř zjistí a ověří informace, prokazující aktuální právní stav nabízené nemovitosti. Poté vytvoří kvalitní prezentaci nemovitosti.

Nemovitost nabídneme všem poptávajícím klientům z databáze realitního systému AVAREAL a do své evidence ji převezmou všichni realitní makléři i obchodní partneři realitního systému. To vše včetně prezentace v tisku, vývěskách a na více než 120 realitních serverechPodívejte se, kde úspěšně inzerujeme.

Realitní makléř bude klienta pravidelně informovat o veškerém dění, souvisejícím s prodejem jeho nemovitosti včetně zájmu o nemovitost a jejích prohlídkách. Makléř je na nich vždy osobně přítomen tak, aby byl schopen pozitivně ovlivnit zájemce o nemovitost a okamžitě uskutečnit navazující kroky v případě vážného zájmu.

Prodej nemovitosti

V případě zájmu kupujícího bude realitní makléř nápomocen při zajištění financování koupě nemovitosti. Realitní makléř není na tomto kroku nijak provizně zainteresován, takže jeho rada a služba je skutečně nezávislá a ve prospěch klienta.

Realitní kancelář zajistí komplexní právní servis. Advokátní kancelář společnosti vypracuje bezplatně veškerou potřebnou smluvní dokumentaci (smlouvu o budoucí smlouvě kupní, kupní smlouvu, případně další smlouvy, pokud budou pro průběh obchodu nezbytné). Důraz je kladen především na bezchybný průběh obchodu k naprosté spokojenosti obou smluvních stran. V případě zájmu může realitní kancelář nabídnout zajištění úschovy finančních prostředků včetně notářské.

Realitní makléř zajistí podpis smluvních dokumentů a postará se o veškeré další kroky (předání nemovitosti, výplata finančních prostředků, vklad do katastru nemovitostí), nezbytné k řádnému dokončení obchodu.

Chcete úspěšně prodat vaši nemovitost? Vložte nabídku a my vám zajistíme nejvýhodnější prodej!