24.02.2012 13:18

Nová pojistná smlouva

Nová pojistná smlouva

Upozorňujeme všechny klienty, že mezi společností RHINOCEROS a pojišťovnou GENERALI byla uzavřena nová pojistná smlouva o škodovém pojištění profesní odpovědnosti za škodu.  Pojištěným je nejen akciová společnost RHINOCEROS, ale také všichni realitní makléři, spolupracující se společností na základě mandátních smluv.
Pojištěným předmětem činnosti je výkon realitní činnosti s územním rozsahem po celé České republice. Limitem pojistného plnění je částka 5.000.000 Kč.